(1)
Krüger, A. Karnawał W Sopocie W Dwudziestoleciu międzywojennym Na Podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek Do dziejów Kultury nadbałtyckiego Kurortu. argumentahistorica 2018, 97-112.