(1)
Ozga, A. Kulturowe Przemiany W podejściu Do śmierci I obrzędów Pogrzebowych W Japonii. argumentahistorica 2018, 126-137.