(1)
Wrotkowski, K. Żarty Z Okazji Prima Aprilis Jako źródło Historyczne Na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947–1970. argumentahistorica 2018, 138-157.