(1)
Sienkiewicz-Syldatk, A. Aleksandria oŇõrodkiem Nauki I Kultury Hellenistycznej. argumentahistorica 2018, 240-252.