(1)
Szuba, M. Robert F. Barkowski, "Historia Wojen gdańskich. Średniowiecze", Warszawa 2017. argumentahistorica 2018, 269-272.