(1)
Nastrożny, P. Sprawozdanie Z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 Listopada 2017 r.). argumentahistorica 2018, 275-276.