(1)
Bielecki, T. E. . Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji „Polska Gminna I Powiatowa – Regiony Na Przestrzeni dziejów”. argumentahistorica 2018, 277-278.