(1)
Bielecki, T. E. . Służba Polaków – mieszkańców Zachodnich województw II Rzeczypospolitej – W oddziałach Wojskowych III Rzeszy W świetle dokumentów Wytworzonych Przez Agendy Emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek Do Badań. argumentahistorica 2017, 7-27.