(1)
Hlebowicz, J. Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej W Gdańsku I Gdyni (1947–1951). Przyczynek Do Polityki Wyznaniowej Polski Ludowej W województwie gdańskim. argumentahistorica 2017, 50-62.