(1)
Krüger, A. Czas Bożego Narodzenia W Sopocie W Dwudziestoleciu międzywojennym Na Podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek Do dziejów życia Codziennego nadbałtyckiego Kurortu. argumentahistorica 2017, 73-84.