(1)
Lesner, H. Słowo W służbie władzy. Inspiracje Antyczne W Retoryce mów Bessariona wygłoszonych Na Konwencie W Norymberdze. argumentahistorica 2017, 102-113.