(1)
Szuba, M. Możni Z Ziemi białogardzkiej I słupskiej W Otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II. argumentahistorica 2017, 127-142.