(1)
Hlebowicz, J. . W służbie Pokoju? Działalność „księży patriotów” W województwie gdańskim W Latach 1950–1955. argumentahistorica 2016, 20-33.