(1)
Watkowski, A. . Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego W rozwój Polskiego Osadnictwa Na Wybrzeżu W Latach międzywojennych. argumentahistorica 2016, 110-123.