(1)
Wojcieszak, M. . Lichwa I Sprawy majątkowe chrześcijan W świetle Postanowień Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich IV I V W. argumentahistorica 2016, 124-137.