(1)
Wrotkowski, K. . Między Grabskim a Piłsudskim: Rząd Aleksandra Hr. Skrzyńskiego W Pamiętnikach Macieja Rataja. argumentahistorica 2016, 138-147.