(1)
Nastrożny, P. . Sprawozdanie Z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 Października 2015 r.). argumentahistorica 2016, 154-155.