(1)
Wojcieszak, M. Kościół późnoantyczny Wobec Problemu Apostazji W świetle kanonów Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich. argumentahistorica 2017, 158-173.