(1)
Bielecki, T. E. Sprawozdanie Z IV Konferencji Historii Morskiej I Rzecznej (Uniwersytet Gdański, 24–25 Marca 2017 r.). argumentahistorica 2017, 177-178.