(1)
Nastrożny, P. Sprawozdanie Z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 Listopada 2016 r.). argumentahistorica 2017, 179-180.