(1)
Krüger, A. Wypadki Komunikacyjne W Gdańsku W Dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek Do życia Codziennego W Wolnym Mieście Gdańsku. argumentahistorica 2021, 81-88.