Borowka, D. (2018). Egipskie skarabeusze a formowanie pierwszych minojskich elit. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 9–17. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3274