Grott, W. (2018). Działalność polskiego chóru „Harmonja” w Gdańsku-Siedlcach w latach 1920–1935 na podstawie polskojęzycznej prasy Wolnego Miasta Gdańska. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 18-33. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3275