Raczyńska-Kruk, M. (2018). Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w. n.e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 34–46. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276