Wojcieszak, M. (2018). Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305–311). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 47–52. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3277