Krüger, A. (2018). Karnawał w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek do dziejów kultury nadbałtyckiego kurortu. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 97–112. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3281