Ozga, A. (2018). Kulturowe przemiany w podejściu do śmierci i obrzędów pogrzebowych w Japonii. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 126–137. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3283