Wrotkowski, K. (2018). Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947–1970. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 138–157. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284