Fijałkowska, A. Z. (2018). Jedność wyobraźni. Podobieństwa w wierzeniach Bałtów i Słowian. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 158–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3285