Szychta, K. (2018). Historia zapisana w obrazie. Wydarzenia Grudnia ’70 z perspektywy twórców nieoficjalnych znaczków i kartek pocztowych z lat osiemdziesiątych XX w. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 168–189. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3286