Kaczmarek, K. (2018). Lekcja historii w szkole podstawowej w oparciu o metodykę wychowania ZHP na przykładzie zbiórki zuchowej. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 190–200. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3287