Pierz, A. (2018). Oddziaływanie szkół na środowisko lokalne na przykładzie szkół publicznych gdańskiej dzielnicy Siedlce w latach 2004–2017. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 201–215. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3288