Sienkiewicz-Syldatk, A. (2018). Aleksandria ośrodkiem nauki i kultury hellenistycznej. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 240–252. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3291