Szuba, M. (2018). Robert F. Barkowski, "Historia wojen gdańskich. Średniowiecze", Warszawa 2017. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 269–272. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3294