Nastrożny, P. (2018). Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 listopada 2017 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 275–276. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3296