Bielecki, T. E. . (2017). Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 7–27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3298