Budzisz-Cysewska, S. (2017). Narracja rosyjskich dokumentalistów w kontekście rosyjsko-gruzińskiej wojny pięciodniowej. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 28–39. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3299