Fijałkowska, A. Z. (2017). Pochówki końskie w kulturze zachodnich Bałtów – próba wyjaśnienia genezy oraz związków z wierzeniami w okresie od II do XII w. n.e. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 40–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3300