Hlebowicz, J. (2017). Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Gdańsku i Gdyni (1947–1951). Przyczynek do polityki wyznaniowej Polski Ludowej w województwie gdańskim. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 50–62. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3301