Kaczmarek, K. (2017). Rozważania na temat roli dydaktycznej nauczyciela akademickiego w opinii jego samego i studentów. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 63–72. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3302