Krüger, A. (2017). Czas Bożego Narodzenia w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek do dziejów życia codziennego nadbałtyckiego kurortu. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 73–84. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3303