Landowski, Z. (2017). Nowe tendencje w rozwoju szkolnictwa prywatnego w Egipcie. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 85–101. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3304