Lesner, H. (2017). Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 102–113. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3305