Sienkiewicz-Syldatk, A. (2017). Aleksandryjska gmina żydowska w okresie ptolemejskim. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 114–126. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3306