Szuba, M. (2017). Możni z ziemi białogardzkiej i słupskiej w otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 127–142. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3307