Watkowski, A. (2017). Kariera polityczno-wojskowa kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego w latach 1945–1949. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 143–157. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3308