Hlebowicz, J. . (2016). W służbie pokoju? Działalność „księży patriotów” w województwie gdańskim w latach 1950–1955. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), 20–33. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3343