Watkowski, A. . (2016). Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego w rozwój polskiego osadnictwa na Wybrzeżu w latach międzywojennych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), 110–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3353