Wojcieszak, M. . (2016). Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), 124–137. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3354