Wrotkowski, K. . (2016). Między Grabskim a Piłsudskim: rząd Aleksandra hr. Skrzyńskiego w Pamiętnikach Macieja Rataja. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), 138–147. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3355